Plošiny-Vigantice

Práce s plošinou


Frézování pařezů


Štěpkování větví


Kácení stromů stromolezeckou technikou